Username
  
   Password
  
  

สมัครสมาชิกใหม่เชิญทางนี้

สถิติวันนี้ 62   คน
สถิติทั้งหมด 712187    คน


 

 

 

 


   เ ว็ บไ ซ ด์ เ พื่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม


พิธีเจริญพุทธมนต์


"เกิดเป็นคนอย่าให้จนซึ่งปัญญา             เรียนเถิดหนาทำเถิดหนอก็คงได้    

มีสัจจะความจริงสิงที่ใจ              เรียนธรรมะปฏิบัติไปคงได้ดี
รู้จาคะสละสิ่งเป็นข้าศึก          จิตหมั่นฝึกเข้าไว้ให้ถึงที่
สลัดออกจากใจไกลโลกีย์             กุศลมีได้พบพุทธสุดสูงเอยฯ"

น้อมบูชาธรรมะหลวงปู่สรวง ปริสุทโธ

 

                       

พระบรมสารีริกธาตุ

อัศจรรย์พระบรมสารีริกธาตุ ภาพถ่ายวันมาฆบูชา

พุทธศักราช ๒๕๔๙

ทันตธาตุพระครูภาวนาภิรมย์

(หลวงพ่อสรวง ปริสุทฺโธ)

 

     

หลวงพ่อสรวง ปริสุทโธ

(พระครูภาวนาภิรมย์)


พิธีรับตราตั้งแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลหลังสวน

พระครูอุดมธรรมวิจิตร

เจ้าคณะตำบลหลังสวน ธรรมยุต 

เจ้าอาวาสวัดพะเนียด

อ.หลังสวน จ.ชุมพร
"ในการทำบุญทำทาน ให้มีความตั้งใจในเจตนารมย์ตั้งด้วยกุศล จิตที่ตั้งด้วยกุศลคิดในทางแห่งความดี คิดในสิ่งที่เป็นสาระและประโยชน์ ทำในส่วนนั้นลงไปย่อมได้ด้วยอานิสงส์ อานิสงส์แห่งกุศล คือทำแล้วสุขใจสบายในใจ ส่วนอานิสงส์แห่งบุญจะส่งไปตามสถานะที่เราได้ทำ เช่น บุญที่เกิดจากทาน ทานที่เราทำเมื่อไหร่ที่เป็นบุญ คือนำโภคทรัพย์มาให้ ทำให้เรามีชีวิตยืนยาว ไม่อดไม่อยาก นั่นคือผลของบุญ ขณะที่ผลของบุญเกิดขึ้นให้เรา เรียกว่าเอื้อประโยชน์ให้เกิดขึ้น เราได้บรรเทาทุกข์นั่นเอง
 
 
 

การที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ เพราะผลของบุญที่เกิดจากรักษาศีล และจิตที่ตั้งไว้กุศลเต็มที่ เกิดมาเป็นมนุษย์จิตก็มีตัวปรุงแต่ง ทำให้กายรูปนั้นมีความงดงาม มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส เพราะจิตที่เป็นกุศลเต็มที่  การที่ตั้งใจไว้ด้วยกุศล จะทำให้เรามีความสุขใจอยู่ตลอด เมื่อสุขใจก็สบายกาย แม้กายเป็นทุกข์แต่ถ้าจิตเป็นสุข กายจะมีความบรรเทาลง เรียกว่ากรรมชรูป กรรมส่งผลเฉพาะรูปเท่านั่น กรรมไม่ได้เกิดขึ้นที่ใจ ที่เรียกว่ามีกำลังใจ ความไข้ความป่วยก็ลดบรรเทาลง เมื่อเราใช้กรรมนั้นหมด กรรมนั้นก็ดับไป สภาพร่างกายจิตใจมีความสมบูรณ์ปกติเหมือนเดิม เรียกว่ารู้จักให้ตนพ้นทุกข์ พ้นภัยนั่นเอง  พระพุทธเจ้าได้วางอุบายในการดำเนินชีวิตสายกลาง "มัชฌิมา" คือกำลังหรือศรัทธา เช่น นั่งกรรมฐานหลายๆชั่วโมง นั่นคือกำลังสูง แต่ถ้าเกินจากนั้นทำให้รู้สึกคับแค้น เจ็บป่วย แสดงว่าเกินกำลัง เบียดเบียนตนเองทันที เรียกว่าอัตตกิลมถานุโยค หรือการติดในความพอใจปฏิบัติหย่อนลง เรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยค เสวยอารมณ์ในสุขตามความพอใจของตน  การนั่งกรรมฐาน การรักษาศีล การเจริญทานที่เราได้ทำ อยู่ที่กำลังสามารถจะทำให้เป็นมัชฌิมาได้ คือทำไปตามกำลังที่เราสามารถทำได้ อย่าให้น้อยเกินไปเมื่อมีโอกาส และอย่าให้เบียดเบียนตนเองมากไปจนทำให้เราหมดโอกาส 
สายกลางของเราอยู่ตรงไหน เราหาสายกลางของตัวเองได้หรือไม่ สายกลางแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน ด้วยการกำหนดด้วยศรัทธา กำลังความสามารถ และโอกาสที่จะเป็นไปได้ เหมือนเราตั้งใจที่จะสร้างอานิสงส์ในบุญกุศลทั้งหลาย ในวันนี้ก็ดี วันหน้าก็ดี ทำด้วยความไม่เบียดเบียนตนเอง และพอที่จะมีปัจจัยทั้งสี่สามารถสงเคราะห์ผู้อื่นพ้นทุกข์ พ้นภัย เช่นนี้เรียกว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ เมื่อสิ่งที่เราทำได้ทำเกิดประโยชน์เป็นสาระ กุศลที่ตั้งไว้ก็เต็มพร้อม เกิดความอิ่มใจ สุขใจ ส่งผลเป็นบุญเกิดขึ้นกับเราโดยเร็วในวันนี้ พรุ่งนี้ได้ตลอดเวลา ด้วยอานิสงส์ที่เรารู้จักทำเป็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้"

ธรรมมะพระอาจารย์ธานี วันธรรมสวนะ วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา สำนักสงฆ์เขาธรรมเจดีย์ 


กิจประจำวันของสงฆ์
  
                                          

ทำวัตรเช้า


ออกบิณฑบาตร


ถวายภัตตาหารแก่คณะสงฆ์ทำวัตรเย็น  แสดงธรรม เจริญกัมมัฏฐาน    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


ประมวลภาพกิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


กิจกรรม วันมาฆบูชา  วัดพเนียด ประจำปี ๒๕๖๖พิธีทอดกฐินสมัคคี เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


กิจกรรมวันครบรอบ  วันละสังขารหลวงพ่อสรวง ปริสุทฺโธ
๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ประมวลภาพวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕


ประมวลภาพกิจกรรมวัน วิสาขบูชา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


ประมวลภาพกิจกรรม วันสงกรานต์ ณ. วัดพะเนียดประจำปี ๒๕๖๕


ประมวลภาพกิจกรรมวัน มาฆบูชา  พ.ศ. ๒๕๖๕


ประมวลภาพ วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕


 
๒๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ พีธีทอดผ้ากฐินสามัคคี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ตักบาตรเทโว วันออกพรรษา


๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
 ตรงกับวันละสังขารหลวงพ่อสรวง ปริสุทฺโธ พระครูภาวนาภิรมย์
ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
พระครูอุดมธรรมวิจิตร เจ้าคณะตำบลหลังสวน(ธ)วัดพะเนียด พร้อมด้วยคณะศิษย์วัดพะเนียด
ได้ส่งมอบเครื่องออกซิเจน ไฮโฟลว์ (Oxygen High Flow) จำนวน ๒ เครื่อง
มูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โดยอุทิศถวายพระครูภาวนาภิรมย์ (หลวงพ่อสรวง ปริสุทฺโธ)
ประมวลภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


วันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วัดพะเนียด

.
ช่วงเช้า คณะลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษา
วันเข้าพรรษา ณ วัดพะนียด พ.ศ. ๒๕๖๓


เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  วัดพะเนียด พ.ศ.๒๕๖๓


แห่เทียนพรรษา วัดพะเนียด  พ.ศ.๒๕๖๓
มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
(วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓)

มอบครุภันฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลังสวน
(วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓)

วัดพะเนียดร่วมรณรงค์  ป้องกันโรคระบาดโควิด-19กิจกรรมวัน "มาฆบูชา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ทางคณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมพิธีเวียนเทียน
ณ. อุโบสถวัดพะเนียด

กิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ วัดพะเนียด
คณะศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมฟังธรรมตอนเย็น วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓
และร่วมทำบุญตักบาตร  ถวายสังฆทาน วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓วันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ.วัดพะเนียด 
ทางศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาพร้อมใจ ร่วมกิจกรรมทอดผ้ากฐินสามัคคีวันที่ ๑๙ สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับวันละสังขาร
ของหลวงพ่อสรวง  ปริสุทโธวัน อาสาฬหบูชา พีธีเวียนเทียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดพะเนียด


วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ทางวัดพะเนียดได้ทำพิธี อุปสมบทพระใหม่ จำนวน ๘ รูปวันที่  ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ทางวัดพะเนียดได้ร่วมจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล 
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙พระอาจารย์และคณะเดินทางไปแสวงบูญ ณ ประเทศอินเดีย


ประมวลภาพวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ วัดพะเนียดประมวลภาพพิธี ทอดผ้ากฐิน เนื่องในวันออกพรรษา วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ

 เดินทางเข้ากราบสักการะพระครูอุดมธรรมวิจิตร  -เจ้าคณะตำบลหลังสวน(ธ)เจ้าอาวาสวัดพะเนียด 

                         และชมอุโบสถรูปแบบอารยสถาปัตย์ และลงนามในสมุดเยี่ยม                                  

                                                                                                                   


วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
(๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

อุปสมบทพระใหม่
(๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)


     หล่อเทียนเข้าพรรษา    (๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
(วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
       พิธีถวาย ผ้ากฐิน วัดพะเนียด 
            (วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖)             
                      ตัด เย็บ ย้อมผ้ากฐิน
(วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖) 
 

 

  

กิจกรรมปฏิบัติธรรมภายในวัดพะเนียด

 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชุมพร(ธ)

 

ภูมิทัศน์โดยรอบวัดพะเนียด

ประมวลภาพตั้งแต่เริ่มสร้างอุโบสถ์

 


    สู่แดนพุทธภูมิ (แสวงบุญอินเดีย)

                                          

                                


   กิจกรรมปฏิบัติธรรม

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน

สร้างโบสถ์ และอาคารอเนกประสงค์

               

               ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมจัดตั้งกองผ้าป่า (กองละ 1,000 บาท)

เพื่อสมทบกองทุนสร้างอุโบสถวัดพะเนียด

และสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์หอประชุม 2 ชั้น


ท่านผู้มีศรัทธาแจ้งความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพผ้าป่าหรือบริจาคสมทบทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

เจ้าอาวาสวัดพะเนียด เบอร์โทร 083-3889059

แฟ๊กซ์ 077-541381ได้ทุกวัน หรือติดต่อได้ที่วัดโดยตรง

    

ขณะนี้ทางวัดพะเนียดให้บริการ Download เอกสาร

               "การเดินจงกรมพิจารณาธาตุ"

มีภาพประกอบการพิจารณาและขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา

บริจาคปัจจัยจัดพิมพ์หนังสือ"การเดินจงกรมพิจารณาธาตุ"

วิธีการร่วมบริจาคสามารถติดต่อกับทางวัดพะเนียดโดยตรง

ขอเชิญ Download หรือฟังพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน Online 

จากชมรมเผยแผ่พระธรรมตามพระไตรปิฎก

แห่งมหาจุฬาลงกรณ์ มีทั้งพระวินัยปิฎก

พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก  

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2006 by Watpanead

 

วัดพะเนียด 21 ม.3 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

โทร. 077-541-381 Email. bosspanead@hotmail.com

 
 


Powered by AIWEB