Username
  
   Password
  
  

สมัครสมาชิกใหม่เชิญทางนี้

สถิติวันนี้ 58   คน
สถิติทั้งหมด 710833    คน


 

 

 

 

 

 

สาระน่ารู้ พัดยศสมณศักดิ์

พัดยศพระสังฆราช   พัดยศสมเด็จราชาคณะ   พัดยศพระครูสัญญาบัตร   พัดยศพระครู   พัดยศเปรียญและอื่นๆ

 

พัดยศสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ

พัดยศสมณศักดิ์ สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ

         เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นตาดเหลือง มีคั่นสลับเป็นริ้วด้วยตาดสีน้ำเงินอ่อน และขาวปักลายกนกด้วยดิ้นเลื่อม และทองแร่ง ใจกลางเป็นตาดเหลือง ปักเป็นช่อใบเทศ แฉก ๙ กลีบ ด้ามเป็นงา คอแกะเป็นรูปเทพนม ส้นแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน


 

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

         เป็นพัดแฉกรูปทรงข้าวบิณฑ์ พื้นโหมดเหลือง สลับริ้วลูกคั่นตาดสีแดง ขาว น้ำเงินอ่อน ปักลวดลายด้วยดิ้นเลื่อม ทองแร่ง ลายกนกก้านขด ใจกลางเป็น โหมดเหลืองปักเป็นช่อใบเทศ ด้ามงาต่อกลาง ส้นและคอแกะเป็นบัวซ้อน

 

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นธรรม

          เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นแพรสีต่าง ๆ (ขาว เหลือง แดง ดำ เขียว ชมพู ม่วง น้ำเงิน) มีริ้วไหมทองเส้นหยาบคั่น ปักดิ้นเลื่อม ทองแร่ง ลายก้ามปูรักร้อย ใจกลางปักเป็นช่อใบเทศ แฉกใบใหญ่ ๕ กลีบ ด้ามงาต่อส้นแกะเป็นบัวกลุ่ม คอแกะเป็นรูปเทพนม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน < พระธรรมเจดีย์ เป็นของ พื้นแพรสีขาว> < พระธรรมปาโมกข์ พื้นแพรสีเหลือง> < พื้นแพรสีแดง> < พื้นแพรสีดำ> < พื้นแพรสีเขียว> < พื้นแพรสีชมพู> < พระธรรมโกศาจารย์, ม่วงอ่อน พื้นแพรสีม่วง,> < พื้นแพรสีน้ำเงิน>

 

พัดยศสมณศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

         เป็นพัดแฉกตาด ใจกลางปักเป็นรูปประสาท อันเป็นตราประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ ยอดงา แกะเป็นฉัตร ๕ ชั้น ด้ามเป็นงา คอแกะเป็นรูปเทพนม ส้นแกะเป็นรูปบัวกลุ่ม

 

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชคณะชั้นเทพ

          เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นกำมะหยี่สีแดง ริ้วลูกคั่นสีเขียวสลับกับพื้นสีน้ำเงินแก่ ปักดิ้นเลื่อมทองแร่ง ประดับพลอยสี ลายรักร้อย ใจกลางปักเป็นช่อใบเทศ แฉกใบใหญ่ ๕ กลีบ ด้ามงาต่อส้นแกะเป็นบัวกลุ่ม คอแกะเป็นเทพนม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน

 

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นราช

          เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นกำมะหยี่ สีแดง สลับสี ปักทองแร่ง ลายก้านขดใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหู แฉกใบใหญ่ ๕ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอ แกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน ถ้าเป็นฝ่ายวิปัสนาธุระ ใช้พื้นกำมะหยี่สีขาวล้วน นอกนั้นเหมือนกัน

 

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญยกฝ่ายวิปัสสนาธุระ

          เป็นพัดหน้านาง งาสาน ด้ามงาต่อ ส้นและคอ แกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดเป็นเม็ดทรงมัณฑ์อย่างใหม่ เป็นพัดแฉกพื้นกำมะหยี่สีขาว ปักดิ้นด้าน ลายก้ามปู รักร้อยร้อยใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหูเล็ก แฉกใบเล็ก ๕ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน ถ้าเป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระ ใช้พื้นกำมะหยีสีขาวล้วน นอกนั้นเหมือนกัน

 

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ

          เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นกำมะหยี่สลับสี ปักดิ้นเลื่อม ลายก้ามปูใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหูใหญ่ กระจังขอบนอกสีแดง ลายลูกคั่นสลับสีเขียว ม่วง เหลือง ใจกลางสีน้ำเงินแฉกใบใหญ่ ๕ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน หมายเหตุ เปรียญในที่นี้ หมายถึง เปรียญตั้งแต่ ๓ ประโยค ถึง ๙ ประโยค

 

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญยก

          เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นกำมะหยี่สลับสี ลายหักทองขวางจีน แฉกใบใหญ่ ๕ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน อย่างใหม่ ปักดิ้นด้านลายก้ามปูรักร้อยใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหูเล็ก นอกนั้นเหมือนกัน

 

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

          เป็นพัดหน้านาง งาสาน ขอบงา คาบตับงา ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดเป็นเม็ดทรงมัณฑ์ อย่างใหม่ เป็นพัดแฉกพื้นกำมะหยี่สีขาว ปักดิ้นด้านลายก้ามปู รักร้อยใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหูเล็ก แฉกใบเล็ก ๕ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน

 

 

Copyright (c) 2006 by Watpanead

 

วัดพะเนียด 21 ม.3 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

โทร. 077-541-381 Email. bosspanead@hotmail.com

 
 


Powered by AIWEB