Username
  
   Password
  
  

สมัครสมาชิกใหม่เชิญทางนี้

สถิติวันนี้ 27   คน
สถิติทั้งหมด 709349    คน


 

 

 

 

 

 

สาระน่ารู้ พัดยศสมณศักดิ์

พัดยศพระสังฆราช   พัดยศสมเด็จราชาคณะ   พัดยศพระครูสัญญาบัตร   พัดยศพระครู   พัดยศเปรียญและอื่นๆ

 

พัดยศเปรียญ และอื่นๆ

พัดยศเปรียญที่เป็นราชวงศ์

           เป็นพัดหน้านางพื้นตาด เหมือนเปรียญ ๙ ประโยค บางรูปได้รับพระราชทานพัดโหมด บางรูปได้รับพระราชทาน พัดโหมดพิเศษ ปัจจุบันไม่มีผู้ได้รับพระราชทานแล้ว

 

พัดเปรียญรามัญ พัดรัตนาภรณ์ ร.๙ พัดนักธรรม

               

        พัดเปรียญรามัญ เท่าที่พบมี ประโยค ๒ ไม่มีระดับอื่น น่าจะไม่เหมือนของไทย ซึ่งมีตั้งแต่ประโยค ๓ ขึ้นไป 


        พัดรัตนาภรณ์ ร.9  เป็นพัดรัตนาภรณ์ที่สร้างขึ้นประจำรัชกาล เพื่อพระราชทานพระสงฆ์ที่สมควร ตามพระราชอัธยาศัย ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ได้รับพระราชทาน และนำไปใช้งานชาวบ้านไม่ได้ แม้งานพระราชพิธีก็มีใช้เฉพาะเวลาถวายอนุโมทนา ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลงานเดียว 


        พัดนักธรรม สร้างขึ้นไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ นอกเหนือไปจากพัดเปรียญ เป็นพัดหน้านาง พื้นต่วนสีเหลือง พิมพ์เส้นสีดำเป็นรูปธรรมจักร ตรงกลางเป็นเกาะขัดสมาธิ ซึ่งเป็นยันต์ชนิดหนึ่ง ถัดออกมาเป็นรูปธรรมจักร ขอบลายกนก แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น ดังนี้

นักธรรมเอก  ปักไหมต่างสีทับบนลายพิมพ์ ติดนมทองเหลืองดุน
 
นักธรรมโท  ติดนมทองเหลืองดุน เป็นตัวอักษร น.ธ.โท
 
นักธรรมตรี พิมพ์นมหน้าราหู

 

พัดพระพิธีธรรม  

          แต่เดิมพระสงฆ์ที่สวดภาณวาร หรือสวดอาฏานาในพิธีตรุษ เรียกว่า พระพิธีธรรม ซึ่งชื่อนี้เกิดขึ้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ต่อมาเมื่อเลิกพิธีตรุษแล้ว พระพิธีธรรม คงมีหน้าที่ สวดพระศพอย่างเดียว เป็นพัดหน้านาง พื้นแพร ปักไหมทอง ลักษณะเหมือนพัดเปรียญรัชกาลที่ ๕ มีสีต่าง ๆ กัน คือ เหลือง แดง น้ำเงิน ขาว รวม ๔ เล่ม เป็นหนึ่งสำรับ ปัจจุบันมี ๑๐ สำรับ คือ วัดพระเชตุพน ฯ, วัดมหาธาตุ ฯ, วัดบวรนิเวศ ฯ, วัดสระเกศ ฯ, วัดสุทัศน์ ฯ, วัดประยูร ฯ, วัดอนง ฯ, วัดราชสิทธาราม ฯ และวัดระฆัง ฯ

 

 

Copyright (c) 2006 by Watpanead

 

วัดพะเนียด 21 ม.3 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

โทร. 077-541-381 Email. bosspanead@hotmail.com

 
 


Powered by AIWEB